ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

บทที่ 5 การสร้างสื่อประเภทวัสดุ

สื่อการสอนประเภทวัสดุ
....เป็นสื่อที่มีขนาดเล็ก สามารถเก็บบรรจุความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
ประเภทของสื่อวัสดุ
....1. สื่อวัสดุกราฟิก สื่อการเรียนที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ กราฟิก ได้แก่ ภาพเขียน ทั้งที่เป็นภาพสี ภาพขาวดำ ตัวหนังสือ เส้น และสัญลักษณ์
....2. คุณค่าของวัสดุกราฟิก เป็นสื่อวัสดุ 2 มิติ ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ทางตา ราคาถูก ครูสามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง สามารถบรรจุความรู้ไว้ในตัวเองและสื่อความหมายได้ทันที
....3. ประโยชน์ของวัสดุกราฟิก
-----ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจเนื้อหาได้ตรงกัน
-----เรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังอย่างเดียว
-----ประหยัดเวลา กระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้ดีกว่า
....4. ลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี
----ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน มีรูปแบบง่ายต่อการรับรู้
----สื่อความหมายได้รวดเร็วและชัดเจน
....5. การออกแบบวัสดุกราฟิก
----เหมาะกับลักษณะของผู้เรียน
----ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน
....6.ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิก
*****ข้อดี****
-----แสดงเนื้อหานามธรรมที่ยากต่อการเข้าใจให้เข้าใจง่ายขึ้น
-----สามารถผลิตได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ
-----สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
ข้อจำกัด
-----ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กเท่านั้น
-----การออกแบบและการผลิตไม่ดี อาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจยาก
....7. ประเภทวัสดุกราฟิก
-แผนภูมิ
-แผนสถิติ
-แผนภาพ
-ภาพพลิก
-ภาพชุด
-ภาพโฆษณา
-แผ่นโปร่งใส
สื่อวัสดุ 3 มิติ
..วัสดุ 3 มิติ หมายถึง สื่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีความกว้าง ความยาว ความหนาหรือลึก ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้หลายมุมมอง และการรับสัมผัสต่างๆ สามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริง
ประเภทของสื่อวัสดุ 3 มิติ
1.หุ่นจำลอง
ควรมีเทคนิคในการเลือกให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหา
2.ของจริง
ควรมีลักษณะตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และธรรมชาติของผู้เรียน
3.ป้ายนิเทศ ชื่อเรื่องต้องมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆ ข้อความเนื้อหา คำเชิญชวน คำแนะนำน่าสนใจ
4.ตู้อันตรทัศน์ สื่อ 3 มิติเลียนแบบธรรมชาติ กระตุ้นความสนใจ วัสดุประกอบฉากสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน
สื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
..หมายถึง วัสดุที่ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทป บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ แผ่นซีดี
ประเภทของสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
1.เทปบันทึกเสียง เป็นวัสดุที่ใช้บันทึกเสียงในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถลบและบันทึกได้อีก
2.เทปวีดีทัศน์ บันทึกเสียงและภาพได้พร้อมกัน สามารถลบและบันทึกใหม่ได้
3.แผ่นซีดี ใช้บันทึกภาพ เสียง ด้วยระบบดิจิตอลที่สลับซับซ้อน
4.แผ่นวีซีดี บันทึกข้อมูล อ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ สามารถบันทึกข้อมูลที่เป้นภาพยนต์พร้อมเสียงสเตอริโอได้ถึง 1.44 ล้านบิตต่อวินาที
5.แผ่นดีวีดี มีความคมชัดเทียบเท่าหรือดีกว่าแผ่นเลเซอร์วีดีโอดิสก์
6.แผ่นเอสวีซีดี มีความคมชัดภาพ 576*480 จุดและเสียงสเตอริโอ
7. แผ่นเอ็กซ์วีซีดี เป็นการผสมคุณลักษณะระหว่างวีซีดีรุ่น 2.0 และดีวีดี โดยที่แผ่นเอ็กซ์วีซีดีจะมีอัตราการเสนอภาพ 3.5 ล้านบิตต่อวินาที เร็วกว่าวีซีดีธรรมดา แต่ไม่สามารถใช้เสียงหลายช่องทางหรือมีข้อความบรรยายได้
8.แผ่นเอ็กซ์เอสวีซีดี มีอัตราการเสนอภาพเร็วถึง 9.8 ล้านบิตต่อวินาที มีความคมชัดมากกว่าด้วย สามารถใช้เสียงหลายช่องทางและมีข้อความบรรยายได้

Cursors from DressUpMyspace.com
Visit Cute-Spot.com!